"Postawa jest subtelnym wskaźnikiem stanu aktualności organizmu ludzkiego. Każdy upadek sił rozwojowych jakiejkolwiek rodziny lub społeczeństwa, każde pogorszenie stanu zdrowia osobnika znajduje swój wyraz z pogorszeniu postawy"
H.Spitzy

KONTAKTMagdalena Kossakowska
mgr fizjoterapii

e-mai: 3madzia@interia.pl

***
Fizjo-Stacja
Magdalena Kossakowska
ul. Sienkiewicza 8b
32-200 Miechów

tel.505 190 965
Copyright by 2014