"Postawa jest subtelnym wskaźnikiem stanu aktualności organizmu ludzkiego. Każdy upadek sił rozwojowych jakiejkolwiek rodziny lub społeczeństwa, każde pogorszenie stanu zdrowia osobnika znajduje swój wyraz z pogorszeniu postawy"
H.Spitzy

PROMOCJE
W miesiącu czerwcu trwają zapisy na ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.
Na listę możn się wpisać osobiście lub telefonicznie.


Copyright by 2014