"Postawa jest subtelnym wskaźnikiem stanu aktualności organizmu ludzkiego. Każdy upadek sił rozwojowych jakiejkolwiek rodziny lub społeczeństwa, każde pogorszenie stanu zdrowia osobnika znajduje swój wyraz z pogorszeniu postawy"
H.Spitzy

METODY

* Terapia manualna
* Metoda Mc Kenziego
* Poizimetryczna Relaxacja mięśni
* Masaż tkanek miękkich
* Masaż głęboki
* PNF
* Mulligan Concept A
* Kinezjotaping

Badamy również:
* boczne skrzywienie kręgosłupa - aparatem MORA, Scoliometrem
* stopy- aparatem MORA
Copyright by 2014